O nama

U kratko o nama

Gradite sa nama

Imamo  praktična  iskustva,  koja  su  osnov  za  dobar  poslovni  odnos  s  našim  poslovnim  partnerima, gdje nudimo kompletne prodajne usluge, tehničku podršku u vidu tehničkog i izvedbenog savjetovanja, te pomoć pri optimalnom dimenzioniranju u odluci pravog izbora izolacionih materijala.

Vršimo prodaju izolacionih materijala različitih dimenzija, koji po kvalitetu odgovaraju svim bosanskim i evropskim standardima, i za to imaju odgovarajuće certifikate i ateste.

Osnovne informacije

Ovo preduzeće je osnovano 20.3.2006. god. u Bihaću, a osnivač je Halilović Hamdija – direktor. U sudski registar Opštinskog Suda u Bihaću, ATERMO d.o.o. upisan je pod brojem: 017-0-Reg-06-000524 od dana 3.5.2006. god., a matični registarski broj mu je 1-5474-00.

Na osnovu UVJERENJA broj: 04/1-17-56-54/07 u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza upisan je ATERMO d.o.o., a dodijeljen mu je identifikacioni broj 4263462580008.

U preduzeću poklanjamo veliku pažnju stalnim promjenama u razvoju novih proizvoda i tehnologije u ugrađivanju izolacionih proizvoda iz područja: